ROOFTOPS, GREG BENNICK, LĪDZ PĒDĒJAM 7.5.2013.

576245_445890732123962_431009530_n.jpgTuesday, 7th May, at club ‘Nabaklab’, CIRCLE PIT! Shows presents: Rooftops (RUS), Līdz pēdējam (LV) and special guest – Greg Bennick (USA) with a lecture ‘Words As Weapons’.
Stopping by in Riga for their European tour will be the relatively new five-piece from Moscow – Rooftops. Since starting in 2010 they have released 4 EP’s and have been actively touring. Rooftops’s songs (that are mostly in English) are about everything that is a concern of them - they say what they feel and don’t expect any cheers or applause. Their music is sometimes emotional and sometimes rebellious, but always true to what they believe in. Before that, stepping on stage will be the new melodic hardcore act from Riga Līdz Pēdējam who’s influences are With Honor and Continuance.
The special guest of the evening will be the American Spoken Word performer, musician, humanitarian and award-winning writer and producer Greg Bennick, who will be giving a lecture titled ‘Words As Weapons’. Bennick has been speaking in different conferences and seminars since 1984. His topics include such themes as interaction and communication problems, changes in life and development of individuals. Before every lecture that he gives, Bennick always researches his audience and reaches it with sincerity and humor. Those who have attended some of Bennick’s lectures agree that the main benefit, what they get from them, is inspiration. Bennick is the lead singer for Trial and Between Earth & Sky, he is also the producer of ‘Flight From Death’ – a documentary film with 7 awards from different film festivals.
In his lecture ‘Words As Weapons’ through personal stories and reflections on hardcore, Greg Bennick will talk about actualizing our passions, taking risks and how passion is inspiring not just more music, but more life.
Starting at: 21:00
Entrance to the concert – free, to the lecture – for donations
SEE YOU OUT THERE!!!

Pankroks un Grega Bennika lekcija klubā „Nabaklab”
Otrdien, 7.maijā, klubā „Nabaklab” apvienības CIRCLE PIT! Shows rīkotajā koncertā viesosies Krievijas pankroka grupa „Rooftops”, jauns pašmāju projekts „Līdz pēdējam”, kā arī būs iespēja apmeklēt Grega Bennika (ASV) lekciju.
Savas Eiropas tūres ietvaros Rīgā piestās salīdzinoši jaunais pankroka piecinieks „Rooftops” no Maskavas. Kopš saviem pirmsākumiem 2010. gadā, grupa izlaidusi 4 EP un aktīvi koncertē. „Rooftops” savās dziesmās (kas pārsvarā ir angļu valodā) ieliek to, kas uztrauc viņus pašus, saka to, ko domā, un negaida atzinumus un aplausus. Gan emocionāli, gan dumpinieciski, bet vienmēr līdz kaulam patiesi. Pirms tam uz skatuves kāps arī jaunā melodiskā hārdkora grupa no Rīgas „Līdz pēdējam”, kuras skanējums ir ietekmējies no tādām apvienībām kā „With Honor” un „Continuance”.
Īpašais vakara viesis (un nebijis notikums Latvijā) būs amerikāņu Spoken Word mākslinieks, mūziķis, humānists un godalgots rakstnieks un producents Gregs Benniks (Greg Bennick), kas sniegs lekciju „Vārds kā ierocis” (Words As Weapons) savas Eiropas tūres ietvaros . Benniks kopš 1984. gada uzstājas dažādās konferencēs un semināros, runājot par tēmām, kas skar cilvēku savstarpējās saskarsmes problēmas, pārmaiņas un izaugsmi. Pirms katras lekcijas, kas ir neformālā un brīvā atmosfērā, viņš izzina savu auditoriju un vienmēr sasniedz savus klausītājus ar iejūtību un humoru. Tie, kas apmeklējuši šīs lekcijas, atzīst, ka iedvesma ir galvenais ieguvums. Benniks ir straightedge hārdkora grupu „Trial” un „Between Earth & Sky” vokālists, kā arī producents dokumentālajai filmai „Flight From Death”, kura ieguvusi 7 starptautiskus filmu festivālu apbalvojumus.
Lekcijā „Vārds kā ierocis” Gregs Benniks, minot piemērus no savas dzīves un atsaucoties uz hārdkora kultūru, runās par aizrautību realizēšanu, uzdrīkstēšanos riskēt un to, kā kaislības iedvesmo ne tikai radīt vairāk mūziku, bet arī pilnvērtīgāk dzīvot.
Sākums: 21:00
Ieeja koncertā bezmaksas, uz lekciju – par ziedojumu.
TIEKAMIES TUR ĀRĀ!!!

936 May 02, 2013